اینفوگرافیک اخبار محصولات تراریخت در شش ماه اول سال

با این که در برخی کشورها قانون ممنوعیت استفاده از محصولات تراریخت تصویب شده است هنوز در کشور ما شاهد اظهارات ضد و نقیض مسئولین ذیربط هستیم.

 

agriinfographic01

سایز اصلی

به گزارش اگری پرس در شش ماهه اول سال اظهارات متناقضی توسط مسئولین مختلف در مورد استفاده از محصولات تراریخت بیان شده است. در این اینفوگرافیک بعضی از این اظهارات و همگرایی برخی کشورها در رابطه با محصولاتی که دستکاری ژنتیکی شده اند آورده شده است.

برای دریافت سایز اصلی رو تصویر کلیک کنید.