به گزارش اگری پرس؛

هیئت بلند پایه ای از اتحادیه اروپا امروز در دومین دیدار خود در وزارت جهاد کشاورزی حضور یافتند و در جریان این مراسم تفاهم نامه مشترکی بین شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران و فدراسیون ملی تولیدکنندگان بذر ذرت و سورگوم فرانسه به امضا رسید. توسعه کشت ذرت و سورگوم در ایران با کمک اتحادیه اروپا از اهداف این طرح عنوان شده است .

انتهای پیام/