اولین شماره نشریه الکترونیکی اگری پرس

این نشریه شامل اخبار مهم حوزه کشاورزی، گفتگوها و یادداشت ها و کاریکاتورهای این حوزه است.

اولین شماره نشریه الکترونیکی اگری پرس منتشر شد. این نشریه شامل اخبار مهم حوزه کشاورزی، گفتگوها و یادداشت ها و کاریکاتورهای این حوزه است.

agripress0138

لینک دانلود