اهداف و راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی در اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: اهداف و راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی در اقتصاد مقاومتی به سازمان ها ابلاغ شد.

به گزارش اگری پرس  به نقل از مهر، کریم مهری ظهر شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ضمن بیان این مطلب افزود: اهداف و استراتژی های وزارت جهاد کشاورزی در اقتصاد مقاومتی در قالب ۱۶ برنامه به سازمان ها ابلاغ و وظایف سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در آن به تفکیک تعیین شده است.

وی با اشاره به رسالت اتحادیه های دامداری و مرغداری کشاورزی اظهار داشت: اتحادیه های دامداری و مرغداری کشاورزی می توانند طبق رسالت خود و اهداف اتحادیه ها به ایجاد مراکز عرضه مستقیم محصولات صنف مربوطه اقدام کنند، این کار می تواند کمک بزرگی به پایداری تولید داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: شیر خام دامداران توسط اتحادیه های دامداری بصورت حق العمل کاری و دستمزد خرید و تحویل کارخانه پگاه می گردد تا به شیر خشک تبدیل شود و در این فرآیند تعهد فروش شیر خشک برعهده سازمان تعاون روستائی گذاشته شده است.

وی ساماندهی بازرگانی محصولات کشاورزی را نیز یادآور شد و افزود: ساماندهی بازرگانی محصولات کشاورزی با مشارکت تشکل ها و اتحادیه های کشاورزی همان صنف شغلی امکانپذیر می باشد و در این راستا دولت مصمم است تنظیم بازار و بازرگانی محصولات زراعی به دست خود تولیدکنندگان و در قالب شرکت های تعاونی کشاورزی انجام گیرد.

مهری با تاکید بر تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای اجرای اهداف پیش بینی شده اقتصاد مقاومتی گفت: در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، سازمان جهادکشاورزی استان مبلغ شش میلیارد و ۱۰۷ میلیون تومان از اعتبارات ملی، ۵۰ میلیارد و ۳۹۳ میلیون تومان از اعتبارات استانی و ۲۸۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در قالب تسهیلات درخواست کرده و پیگیر تامین این اعتبارات است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در پایان سخنان خود تصریح کرد: تنظیم بازار تولید بر عهده سازمان جهادکشاورزی و تنظیم بازار توزیع برعهده اتحادیه های کشاورزی مربوطه و بخش خصوصی است.