انجام ۲۵۰ هزار هکتار آبیاری تحت فشار در کشور

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: در کشور یک‌ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار آبیاری تحت فشار انجام شده است که تا پایان سال ۲۵۰ هزار هکتار به این میزان افزوده می‌شود.

به گزارش اگری پرس علیمراد اکبری در حاشیه بازدید از مزارع شهرستان بهار در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه، توجه به بهینه‌سازی مصرف آب و افزایش بهره‎وری مدنظر قرار گرفته است.

وی از توجه و تمرکز دولت یازدهم بر افزایش راندمان آب در بخش کشاورزی سخن به میان آورد و با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه تصریح کرد: هیچ دولتی به اندازه دولت تدبیر و امید به این موضوع توجه نداشته است.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی از برنامه‎ریزی برای توسعه روش‌های نوین در بخش کشاورزی خبر داد و اضافه کرد: در کشور یک‌ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار آبیاری تحت فشار انجام شده که تا پایان سال ۲۵۰ هزار هکتار به این میزان افزوده می‌شود.

اکبری، همدان را یکی از استان‌های مستعد در زمینه روش آبیاری بارانی دانست و ادامه داد: در کل استان ۱۲۵ هزار هکتار آبیاری تحت فشار انجام شده است.

وی تأکید کرد: این میزان آبیاری تحت فشار در استان تا ۲۰۰ هزار هکتار قابل افزایش بوده و برنامه‌ریزی در این زمینه نیز انجام شده است.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سال جاری ۱۲ هزار هکتار در استان برای آبیاری بارانی پیش‎بینی شده است.