الکترونیکی شدن نسخه نویسی راهی برای جلوگیری از قاچاق سموم

رئیس سازمان حفظ نباتات، الکترونیکی شدن نسخه‌نویسی گیاهپزشکی را انقلابی در مصرف بهینه سم و جلوگیری از قاچاق اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان –  شاهپور علایی مقدم گفت: الکترونیکی شدن، نسخه‌نویسی گیاهپزشکی انقلابی در مصرف بهینه سم و جلوگیری از قاچاق سموم پدید می‌آورد.

به گفته او، نسخه نویسی گیاهپزشکی نباید محدود به کلینیک‌های گیاهپزشکی شود و هر گیاهپزشک که داری شماره نظام مهندسی است در هر مکان و شرایط باید بتواند نسخه گیاهپزشکی صادر کند.

بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی بر این باورند که نظام مند کردن فرآیند تولید محصولات کشاورزی با هدف بالا بردن ضریب امنیت غذایی از رسالت‌های مهم سازمان نظام مهندسی کشاورزی است.

رمضان نژاد رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی گفت: با اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی مصرف سموم کشاورزی هدفمند و به صورت کارشناسی توسط کلینیک‌های تخصصی گیاه پزشکی تجویز می‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی گفت: یکی از ساز و کارهای فراهم کردن امنیت غذایی، نظام مند کردن نسخه نویسی الکترونیکی است.

مثبت شدن تراز تجاری منوط به فعالیت سازمان حفظ نباتات در بحث سلامت غذا که یکی از الزامات آن نسخه‌نویسی گیاهپزشکی الکترونیک است.

انتهای پیام/