به گزارش اگری پرس؛ علی فاضلی گفت: هنوز دستورالعمل افزایش قیمت نان ابلاغ نشده است.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه این دستورالعمل در دو روز آینده و پس از اعلام اتاق اصناف ایران عملیاتی خواهد شد، افزود: این افزایش قیمت پس از تعیین وزن چانه نان اجرایی می شود.

وی گفت : افزایش قیمت نان در مراکز استانها ، با نظارت استاندار انجام می شود و در تهران نیز اتاق اصناف ایران عهده دار اجرای آن است.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه وزن چانه نان از مقدار پیشنهادی اتحادیه مربوطه بیشتر خواهد بود ، افزود: قیمت نان تا سقف ۱۵ درصد افزایش می یابد.