افزایش سرانه مصرف شیر محقق نشد/ کارخانه ها در تعطیلی کامل به سر می برند

مدیر عامل اتحادیه فرآورده های لبنی با اشاره به کاهش مصرف سرانه لبنیات گفت به جای مشوق های صادراتی، یارانه به تولید داخل داده شود.

به گزارش اگری پرس، محمد رضا اسماعیلی مدیر عامل اتحادیه فرآورده های لبنی با اشاره به تعطیلی کارخانه های لبنی اظهار داشت: از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها و عدم تخصیص آن به واحد های تولیدی باید گفت که کارخانه ها شرایط بسیار نامطلوبی را پشت سر گذاشتند به طوری که دیگر قادر به رقابت با یکدیگر نیستند.
وی با اشاره به تعطیلی بسیاری از کارخانه های لبنی گفت: بسیاری از این واحد های تولیدی در شرایطی پا به عرصه گذاشتند که در برنامه پنجم توسعه افزایش سرانه مصرف به مرز ۱۵۰ لیتر پیش بینی شده بود اما محقق نشدن این امر بعد از حذف یارانه نقدی تعطیلی بسیاری از واحد های تولیدی را با خود به همراه داشت.
اسماعیلی ادامه داد: باتوجه به شرایط موجود و عدم استقبال بازار، کارخانه های لبنی دیگر قادر به پرداخت بدهی های خود به دامداران و بانک ها نیستند و ازین رو لازم است که مسئولان امر تمهیداتی برای افزایش سرانه مصرف لبنیات و بهبود مشکلات کارخانه ها بیندیشند.
مدیر عامل اتحادیه فرآورده های لبنی با اشاره به تخصیص مشوق های صادراتی بیان کرد: مشوق های صادراتی را می بایست به واحدهای لبنی اختصاص داد که در نهایت آنها بتوانند به امر تولید و رقابت سالم با یکدیگر بپردازند، این درحالیست که با تخصیص مشوق های صادراتی موافق نیستیم چرا که در شرایط کنونی که با کمبود مصرف در داخل مواجه هستیم. از این رو بهتر است که این امر را تحت عنوان یارانه به سرانه داخل اختصاص دهیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از واحد های تولیدی در تعطیلی کامل به سر می برند و دیگر واحدها نیز با حداقل ظرفیت خود کار می کنند، لذا در چنین شرایطی که کارخانه ها با عدم کشش و استقبال از بازار مواجه هستند امکان افزایش نرخ شیر خام وجود ندارد.