اضافه برداشت ۶ میلیارد متر مکعب از آب‌های زیرزمینی/ کسری ۱۲۰ میلیارد متر مکعبی به مخازن وارد شده است

مدیر کل حفاظت و بهره‌برداری منابع آب امور مشترکان مدیریت منابع آب ایران گفت: سالانه به طور متوسط ۶ میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از مخازن آب‌ زیرزمینی صورت می‌گیرد و در بلندمدت ۱۲۰ میلیارد متر مکعب کسری به مخازن آب تحمیل شده است.

به گزارش اگری پرس سید محمدعلی مصطفوی با اشاره به اینکه طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی در برنامه ششم توسعه قاطعانه دنبال خواهد شد، گفت: مقوله آب برای دولت و به‌ویژه وزارت نیرو بسیار جدی است و اصل بسیار مهمی برای دولت به شمار می آید، به‌طوری که شورای عالی آب کشور از زمان تشکیل دولت یازدهم، تعداد ۱۴ جلسه در ارتباط با این موضوع تشکیل داده که بیانگر اهمیت و تاکید دولت بر موضوع آب است.

وی افزود: طبق تاکید وزیر نیرو، اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی اولویت نخست این وزارتخانه است.

مدیرکل حفاظت و بهره‌برداری منابع آب امور مشترکان شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: سالانه به طور متوسط حدود ۶ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از مخازن آب‌های زیرزمینی صورت می گیرد که در یک دوره بلندمدت بیش از ۱۲۰ میلیارد متر مکعب کسری به مخازن آب زیرزمینی کشور وارد کرده است.

مصطفوی با تاکید بر اینکه این طرح در برنامه ششم توسعه قاطعانه دنبال خواهد شد، خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه می بایست در کوتاه مدت اضافه برداشت را متوقف کنیم، در یک دوره بلندمدت ۲۰ ساله نیز باید شرایط را به گونه ای رقم بزنیم که این میزان کسری جبران شود.