استقلال کشورها بدون توجه به کشاورزی شدنی نیست

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: کشورهایی که در جهان به استقلال رسیده و خودکفا شده‌اند به بخش کشاورزی توجه ویژه داشته‌ و دولت‌‌ها برای رونق سرمایه‌گذاری زیربنای لازم را فراهم کرده‌اند.

55112_origبه گزارش اگری پرس هدایت‌الله میرمراد‌زهی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد اینکه بخش کشاورزی چه نقشی می‌تواند در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و اتکا به قدرت داخلی داشته باشد، گفت: مهمترین بخش برای کسب درآمد بعد از نفت کشاورزی است.

وی افزود: کشورهایی که در جهان به استقلال رسیده و خودکفا شده‌اند به این بخش توجه ویژه داشته‌اند و دولت‌‌ها در این کشورها برای رونق سرمایه‌گذاری زیربنای لازم را فراهم کرده‌اند.

میرمرادزهی بیان داشت: در کشورهای خودکفا معمولا امکانات تولید و بازار فروش در بخش کشاورزی فراهم است و این بخش با تولید مازاد محصولات برای کشور‌ها ارز‌آوری دارد.

وی افزود: تمامی هم و غم مسئولان باید فراهم کردن آب باشد زیرا نیاز اولیه بخش کشاورزی آب است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد: یکی از مشکلات بخش کشاورزی در ایران خرده مالکی است که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.

میرمرادزهی با بیان اینکه این بخش نیازمند حمایت دولت است، گفت: مهمترین مسئله در این بخش تأمین منابع مالی قوی و حمایت از کشاورزان است.

وی اظهار داشت: در واردات دانه‌های روغنی حدود ۹۰ درصد وابستگی داریم و علیرغم اینکه برای کاهش این وابستگی کارهایی انجام شده اما کافی نبوده است.