ارز آوری ۱٫۶ میلیارد دلار پسته/تولید ۲۵۰ هزار تن پسته در سال جاری

مدیرکل دفتر میوه‌های سردسیری وزارت جهاد با بیان اینکه امسال حدود ۲۵۰ هزار تن پسته در کشور تولید می‌‌شود، گفت: از ۲٫۸ میلیارد دلار ارزآوری محصولات باغی ۱٫۶ میلیارد دلار آن مربوط به محصولات باغی است.

 پستهبه گزارش اگری پرس رمضان روئین‌تن مدیرکل دفتر میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با  خبرگزاری فارس، گفت: سطح کل باغات پسته کشور حدود ۳۹۰ هزار هکتار است و بیشترین سطح باغات این محصول در استان کرمان واقع شده است.

وی با بیان اینکه میزان تولید پسته علیرغم خشکسالی‌ها رو به افزایش است، افزود: با کشت پسته در نقاط دیگر کشور از جمله سمنان، خراسان رضوی، تهران و استفاده از ارقام پر محصول تولید این محصول رو به افزایش است.

روئین‌تن با بیان اینکه سال گذشته ۲۳۰ هزار تن پسته تولید شد، تصریح کرد: برآورد ما از تولید پسته در سال جاری بیش از ۲۴۸ هزار تن است.

مدیرکل دفتر میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت: سال گذشته ۱۸۲ هزار تن پسته صادر شد که با توجه به افزایش تولید پسته در سال جاری میزان صادرات این محصول هم افزایش خواهد داشت.

روئین‌تن به بیان وضعیت تولید پسته ایران در جهان اشاره کرد و گفت: پسته ایران به لحاظ کمیت و کیفیت در دنیا حرف اول را می‌زند و محصول تولیدی ما به ۱۷۰ کشور دنیا صادر می‌شود.

وی افزود: موطن و خاستگاه اصلی تولید پسته در جهان ایران است و کشورمان در تولید این محصول جایگاه خاصی در جهان دارد.

مدیرکل دفتر میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد با بیان اینکه متوسط عملکرد تولید پسته در کشور یک تن در هکتار است، گفت: برخی باغداران نمونه از هر هکتار ۱۱ الی ۱۳ تن محصول برداشت می‌کنند، در حالی که حداکثر عملکرد باغات پسته در آمریکا ۳ تن است.

روئین تن بیان داشت: حدود ۵۰ الی ۶۰ هزار هکتار از باغات پسته کشور هنوز مثمر نشده‌اند و نهال هستند.

مدیرکل میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهان تصریح کرد: هیچ پسته‌ای در جهان به کیفیت پسته ایران نمی‌رسد و درصد خندان بودن پسته ایرانی زیاد است.

وی افزود: خشکسالی‌های اخیر در کشور باعث شده کشاورزان به سمت تجهیز باغات خود به سیستم‌های نوین آبیاری متمایل شوند ضمن اینکه با این کار دفعات آبیاری از یک بار در ۵۰ الی ۸۰ روز به یک بار در ۱۰ الی ۱۵ روز رسیده و کم آبی باغات جبران شده است.

مدیرکل دفتر میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت: درآمد حاصل از صادرات محصولات باغی کشور ۲٫۸ میلیارد دلار است که ۱٫۶ میلیارد دلار آن از طریق صادرات پسته حاصل می‌شود.

وی افزود: هر کیلو پسته صادراتی با قیمت ۹ الی ۱۱ دلار به فروش می‌رسد و هر کیلو پسته به طور متوسط با قیمت ۲۴ هزار تومان از باغداران خریداری می‌شود.

روئین‌تن تصریح کرد: گسترش باغات کشور در بهبود شرایط اقتصادی و شرایط اقلیمی ایران مؤثر است، زیرا درختان منجر به تولید آب هم می‌شوند.

مدیرکل دفتر میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه افزایش سطح باغات منجر به جلوگیری از پدیده ریزگردها می‌شود، گفت: از مصرف هر یک مترمکعب آب در باغات پسته ۱۰ دلار درآمد برای کشور حاصل می‌شود.

روئین‌تن بیان داشت: ایران از ۱۴ اقلیم کشاورزی دنیا دارای ۱۱ اقلیم است، بنابراین در گرم‌ترین نقاط کشور تا سردترین نقاط آن انواع و اقسام محصولات کشاورزی تولید می‌شود.