اختصاص اعتبار برای حق الکشف، دیه و خسارات باغداران، کشاورزان و دامداران

هیئت وزیران مقرر کرد مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال بابت «پرداخت حق الکشف، دیه و جبران خسارت به باغداران، کشاورزان و دامداران» در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا) و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است: هیئت وزیران در […]

هیئت وزیران مقرر کرد مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال بابت «پرداخت حق الکشف، دیه و جبران خسارت به باغداران، کشاورزان و دامداران» در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا) و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

هیئت وزیران در جلسه ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۵۵) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- تصویب کرد:

مبلغ بیست و پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵) ریال به صورت هزینه ای از محل اعتبارات جزء (۱) ردیف (۵۱۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تحت عنوان هزینه‌های «پیش بینی نشده – کمک» بابت «پرداخت حق الکشف، دیه و جبران خسارت به باغداران، کشاورزان و دامداران» در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳ برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.