اختصاص۲۵ میلیارد تومان برای طرح به‌زراعی باغات چای

رئیس سازمان چای با بیان اینکه ۲۵ میلیارد تومان برای انجام عملیات به‌زراعی باغات چای در نظر گرفته شده است، گفت: این اعتبار حداکثر در ۲ تا ۳ روز آینده به حساب چای‌کاران واریز می‌شود.

agripress004به گزارش اگری پرس و به نقل از خبرگزاری مهر محمدولی روزبهان با بیان اینکه چایکاران در استان‌های گیلان و مازندران از طرح به‌زراعی استقبال کردند، اظهار داشت: حدود ۲۰ درصد از باغات چای هرس شده است.

وی اضافه کرد: با دستور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اعتبار لازم از سوی این سازمان برای انجام عملیات به‌زراعی تخصیص یافته، در حال حاضر نامه آن در خزانه داری کل کشور است و  این اعتبار حداکثر در ۲ تا ۳ روز آینده به حساب چایکاران واریز می‌شود.

رئیس سازمان چای با بیان اینکه طبق دستور ۲۵ میلیارد تومان برای انجام عملیات به‌زراعی در نظر گرفته شده است، گفت: این مبلغ از طریق صندوق توسعه حمایت کشاورزی به حساب کشاورزان واریز می‌شود و با این اقدام حمایت واقعی از چای‌کاران صورت می‌گیرد ک بتوانند بخشی از این پول را صرف امور زیربنایی از جمل هرس و سایر موارد انجام دهند.

روزبهان خاطر نشان کرد: پیش بینی می‌کنیم این مبلغ تا اوایل هفته آینده به کشاورزان پرداخت شود و علی رغم اینکه هنوز پول به‌زراعی به آنان پرداخت نشده چایکاران از این قضیه استقبال و به مسئولان اعتماد کردند و عملیات هرس و به‌زراعی را انجام دادند.

وی افزود: ما اعلام کردیم حتی اگر کشاورزی قبل از ما، امسال عملیات هرس را انجام داده و این اقدام بدون اطلاع ما بوده است همه این باغات نیز مشمول طرح به‌زراعی ما می‌شود و تسهیلات به‌زراعی به آنان پرداخت خواهد شد.

به گزارش مهر، کل مبلغ پیش بینی شده برای طرح به‌زراعی باغات چای ۶۰ میلیارد تومان است که در مرحله نخست، ۲۵ میلیارد تومان آن به حساب کشاورزان واریز می‌شود.