به گزارش اگری پرس؛

محمدرضا آخوندی در بازدید از پروژه طرح ترسیب کربن روستای بداف شهرستان ابرکوه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه از سال ۹۳ در این منطقه آغاز شده است که در ۱۲ روستا و سطحی بالغ بر ۷۰ هزار هکتار عملیاتی شده است.

وی افزود: عملیات این پروژه شامل طرح‌های اقتصادی از جمله زعفران‌کاری، ایجاد نانوایی‌های خانگی، ورمی‌کمپوس و سایر توانمندسازیهای خانوار روستایی است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری یزد ادامه داد:‌ در سالجاری این طرح در شهرستان خاتم در مجاورت ابرکوه در استان یزد تامین داده شده است.

آخوندی تصریح کرد: طرح ترسیب کربن در سطح بالغ بر ۷۰ هزار کیلومتر در این منطقه اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: در این راستا زعفران‌کاری در سطحی بالغ بر ۵ هکتار انجام شده است که با توجه به وضعیت بحرانی منابع آبی در منطقه در سودآوری مناسب کشت زعفران روش مناسبی برای تامین درآمد هزینه‌های خانوار و کمک به  اجرای طرح به حساب می‌آید.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری یزد  اظهار داشت: در مراحل مختلف کاشت زعفران به مردم منطقه شهرستان ابرکوه در روستاهایی ماند بداف آموزش‌های لازم درباره کاشت، داشت و بازاریابی محصول داده می‌شود زیرا این گیاه بومی منطقه نیست و نیاز به آموزشهای اولیه دارد.

وی در پاسخ به وضعیت عملکرد برداشت زعفران در منطقه گفت: با توجه به اینکه اولین سال است که زعفران در این منطقه تولید می‌شود هنوز در برابر استاندارد سایر مناطق کمتر است پیش‌بینی می‌شود برداشت ما از سال سوم به بعد به رقم ۶ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار برسد، اما تولید کنندگان این محصول مشکلی برای بازاریابی محصول خود نداشته‌اند.