اجرای طرح هادی در ۸۶ درصد روستاهای کشور

معاون پشتيبانی و هماهنگی امور استان‌های بنياد مسکن در گرگان گفت: اکنون ۳۳ هزار روستای بيشتر از ۲۰ خانوار در کشور طرح هادی دارند.

به گزارش اگری پرس به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ درفشي افزود: تاکنون طرح هادي در ۱۴ هزار و  ۵۰۰ روستاي کشور اجرا شده است و پيش بيني مي شود تهيه طرح هادي براي ۵ هزار روستاي ديگر امسال تمام شود.
معاون پشتيبانی و هماهنگی امور استان‌های بنياد مسکن گفت: در طرح هاي هادي روستايي ، حريم روستا مشخص ، بافت  موجود ساماندهي و خدمات زيست محيطي و عمومي در روستاها عرضه مي شود.
درفشي اظهارداشت تاکنون از ۸۶ روستاي داراي بافت تاريخي ، در ۴۴ روستا طرح هادي اجرايي شده است.
درفشي هم چنين گفت: پيش بيني شده است در برنامه اي ۱۰ ساله تمام ساختمان هاي کم دوام روستايي مقاوم سازي شود.
وی ابراز اميدواري کرد؛ با تامين منابع مالي از بانک ها و آورده مردم مقاوم سازي خانه هاي روستايي  زودتر انجام شود.
معاون پشتيبانی و هماهنگی امور استان‌های بنياد مسکن گفت: بانک ها براي مقاوم سازي خانه هاي روستايي ۱۵ ميليون تومان تسهيلات با کارمزد ۴ درصد مي دهند.