اتصال وزارت جهاد کشاورزی به درگاه ملی خدمات هوشمند دولت

 به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ربانی‌‌‌زاده در برنامه پیگیری شبکه خبر، درباره پیوستن به پنجره واحد دولت هوشمند بیان کرد: روز دوشنبه گذشته به پنجره واحد دولت هوشمند متصل شدیم و سامانه‌‌‌های پرکاربرد وزارت شامل صدور مجوز‌‌‌های تمام سازمان‌ها و معاونان تخصصی وزارت به درگاه ملی دولت هوشمند متصل شدند و از آن روز بیش از […]

 به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ربانی‌‌‌زاده در برنامه پیگیری شبکه خبر، درباره پیوستن به پنجره واحد دولت هوشمند بیان کرد: روز دوشنبه گذشته به پنجره واحد دولت هوشمند متصل شدیم و سامانه‌‌‌های پرکاربرد وزارت شامل صدور مجوز‌‌‌های تمام سازمان‌ها و معاونان تخصصی وزارت به درگاه ملی دولت هوشمند متصل شدند و از آن روز بیش از ۱۰۰نفر از مراجعه‌‌‌کنندگان از طریق این درگاه ملی دولت هوشمند به این سامانه مراجعه داشتند. وی ادامه داد: قصد داریم تعدادی از سازمان‌های وزارت، مثل سازمان امور اراضی و دامپزشکی را که به صورت غیرمستقیم به سازمان فناوری اطلاعات متصل هستند، از طریق پروتکلی که بین دولت هوشمند و پنجره واحد وزارت است، متصل کنیم. رئیس قرارگاه رصدخانه کشاورزی ایران درباره سامانه‌‌‌های پرکاربرد که هنوز متصل نشده‌اند، گفت: سامانه‌ای در دامپزشکی داریم که پرکار است، چون پیمانکار این کار سازمان فناوری اطلاعات بود، رایزنی می‌‌‌کنیم که آن را هم در سایت وزارت به صورت رسمی طبق پروتکل توافق‌شده متصل کنیم. ربانی‌‌‌زاده در خصوص اینکه بنا بر تکلیف قانونی، خیلی از ارگان‌‌‌ها حداقل باید ۳۰‌درصد خدمات سامانه‌‌‌های پرکابرد خود را به پنجره واحد ارائه دهند، گفت: سامانه‌‌‌ای که عمدتا صدور مجوز‌‌‌های سازمان‌های تابع وزارت از طریق آن صادر می‌شود وصل است و کشاورزان از این سامانه کار خود را دنبال می‌کنند. قصد داریم بقیه سامانه‌‌‌ها را تا بالای ۵۰‌درصد تا پایان شهریور برسانیم و ۵۰‌درصد از خدمات کشاورزی از طریق این سامانه انجام شود.