آتیش زدم به مالش!

قصه پر غصه کشاورزان / دستهای دلالان در جیب کشاورزان

کاریکاتور کشاورزیمنبع: فرهنگ نیوز