آبیاری قطره ای تاجی نخستین بار در کرمان اجرا شد

مسوول کمیته علمی و فنی پیشگیری از عارضه خشکیدگی خوشه خرما استان کرمان گفت: نخستین بار در جهان طرح آبیاری قطره ای تاجی برای جلوگیری از عارضه خشکیدگی خوشه خرما در کرمان اجرایی شده است.

5به گزارش اگری پرس به نقل از  ایرنا غلامحسین شهیدی روز دوشنبه در نشست پیشگیری از عارضه خشکیدگی خوشه خرما در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان افزود: اجرای این طرح دما را کاهش می دهد و در واقع این روش هر درخت نخل را به یک کولر سرخود تبدیل کرده است.

وی درباره مهمترین مزایای طرح آبیاری قطره ای تاجی گفت: برطرف کردن عارضه خشکیدگی خوشه خرما، افزایش رطوبت منطقه تاج خرما و خنثی کردن اثر بادهای گرم در دوران بحرانی از جمله این مزایاست.

وی افزود: آبیاری قطره ای تاجی نخل ها طرحی مکمل آبیاری است و با این روش می توانیم ۳۰ درصد آبیاری مورد نیاز خرما را تامین کنیم.

مسوول کمیته علمی و فنی پیشگیری از عارضه خشکیدگی خوشه خرما استان کرمان بیان کرد: امسال استانداری کرمان میزان خسارت خشکیدگی خوشه خرما را هزار تا هزار و ۵۰۰میلیارد ریال عنوان کرده بود.

وی گفت: نمی توانیم پیش بینی کنیم که در سال جاری یا سال های بعد عارضه خشکیدگی خوشه اتفاق می افتد یا خیر اما باید قبل از وقوع آن کاری کرد.

بنیانگذار دانشکده کشاورزی کرمان، پژمردگی میوه ها را یکی از علایم عارضه خشکیدگی خوشه خرما برشمرد و افزود: در مجموع نتایج این تحقیق ما را بر این باور هدایت کرد که چنانچه بتوانیم ضمن تعدیل دما با افزایش رطوبت نسبی محیط نخل، تاثیر بادهای گرم را کاهش دهیم عارضه خشکیدگی خوشه خرما را متوقف کرده ایم.

رییس هیات امنای انجمن خرمای استان کرمان نیز در این نشست گفت: اتاق بازرگانی استان کرمان سعی کرد با عارضه خشکیدگی خوشه خرما برخورد و نظر کارشناسان خبره سراسر کشور را جمع کند که در این راستا کمیته علمی و فنی را به سرپرستی غلامحسین شهیدی تشکیل داد.

مهدی ایرانی کرمانی بیان کرد: حدود ۳۰ نفر از کارشناسان دانشگاهی و مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی از استان های خرماخیز کشور پس از برگزاری نشست هایی ۲۷ طرح پژوهشی را ارایه دادند تا بتوانند صورت مسئله عارضه خشکیدگی خرما را پیدا کنند.

وی گفت: اتاق بازرگانی کرمان حدود ۳۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص داد تا طرح های تحقیقاتی برای عارضه خشکیدگی خرما تعریف شود اما اجرای این پروژه ها نیاز به هشت هزار میلیون ریال اعتبار داشت که اتاق بازرگانی کرمان این منابع را نمی توانست تامین کند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون ما وظیفه داریم اگر فردی مانند شهیدی به این نتایج دست یافته، نخل داران و باغ داران را دعوت کنیم تا به حرف های او گوش دهند.

ایرانی کرمانی گفت: امیدوارم باغداران دستاوردهای تحقیقات کمیته علمی و فنی عارضه خشکیدگی خرما را اجرا کنند.