پایگاه خبری تحلیلی کشاورزی اگری پرس/agripress.ir
مهدی ملکوتی بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی کشاورزی اگری پرس/agripress.ir
  • پشت پرده زمزمه‌های شوم کشاورزی
  • آنان که امروز” زمزمه شوم” تعطیلی کشاورزی را و تأمین نیازها از طریق واردات را نجوا می کنند بی‌خبرانی هستند که منافع شخصی، حزبی و لحظه‌ای را بر منافع ملی و اقتصاد پایدار و خود اتکا ترجیح می‌دهند و منطق اقتصاد مقاومتی را درک نکرده اند.