به گزارش اگری پرس،

عباس کشاورز در هشتمین همایش بین المللی نهاده های کشاورزی با هدف تولید معیشتی و اقتصاد پایدار در مرکز همایش های صدا و سیما اظهار کرد: تا به امروز موفق شده ایم ۴۶۰۰ برند کودی در کشور ثبت کنیم  و بیش از ۷۸۰ انواع بذور سبزی و صیفی به کشاورزان کشور عرضه می شود.

وی افزود: وضعیت کشاورزی کشور نسبت به سال های گذشته بهتر شده زیرا توانسته ایم میزان بهره وری را بالا ببریم اما نسبت به انتظارات ما فاصله دارد. امروز برای بیش از یکسال  گندم داریم و وضعیت تولید شکر رکورد تاریخی دارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت  با بیان اینکه امکان توسعه سطح زیر کشت در کشور وجود ندارد ادامه داد: در وضعیت فعلی محدویت منابع آبی در کشور ما حتی سطح زیر کشت را کاهش داده ایم اما این امر علاوه بر اینکه باعث کاهش تولید نشده بلکه میزان تولید را نیز با رعایت بهره وری افزایش داده است.
وی خطاب به کشاورزان و مدیراین اجرایی کشور گفت: اگر روزی بارندگی در مناطقی  از کشور زیاد شد و سدها پرآب شدند مبادا تصور کنید مشکلات رفع شده است.
کشاورز اظهار داشت که اکنون بیش از ظرفیتی که باید از طبیعت استفاده می کردیم، در آب پیش خور کردیم و باید کمک شود تا طبیعت احیا شود دریاچه ارومیه، بختگان، گاوخونی و آب های زیرزمینی با چالش های جدی مواجه اند.
وی گفت: وضعیت عرضه آفت کشها در کشور مطلوب نیست زیرا تعداد  آفت کشها  در کشور به اندازه  سطح کشاورزی کشور نیست و با توجه به تنوع شرایط اقلیمی و خصوصیات مناطق کشور تنوع بسته آفت کشی جدیدی را می طلبد.
کشاورز ادامه داد:سبد آفت کش ها در کشور فقیر و قدیمی است به طور برخی آفت کش های مصرفی در بخش کشاورزی مربوط به دهه ۴۰ ،۵۰ و ۶۰ است که این رویه اصلاح شود.
وی در بخش دیگر صحبت های خود با اشاره به میزان حدر رفت آب در بخش کشاورزی کشور اظهار داشت: آبی که از ضایعات بخش کشاورزی کشور  از دست می رود  ۹٫۳ میلیارد مترمکعب است درحالی که در برخی مناطق حتی یک مترمکعب آب برای کشور حیاتی است.
وی با بیان اینکه مسئولیت واردات  بذر را می توان به طور کامل به شخصوصی سازی وگذار کرد گفت: مداخله دولت در بذر فقط باید به سه  امر، مسائل قرنطینه ای و نظارت به کمیمت و کیفیت آن محدود شود.