علیرضا عزیزالهی مدیر عامل اتحادیه سراسری دامدارن در گفتگو با اگری پرس درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات دامداران گفت: سازمان تعاون روستایی به طور میانگین تا به امروز ۷۰ درصد از مطالبات دامداران را تسویه کرده است.

وی در پاسخ یه این ادعا که گفته دامداران چنین آماری را تایید نمی کند، بیان داشت: پرداخت مطالبات دامداران در استان های مختلف متفاوت است؛ برای مثال ۱۰۰ درصد مطالبات دامداران استان البرز پرداخت شده است و این میزان در استان اصفهان ۵۰ درصد است ولی به طور میانگین می توان گفت ۷۰ درصد ازمطالبات دامداران پرداخت شده است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران در واکنش به  نارضایتی دامداران از نحوه اجرای این طرح توسط دولت گفت: منفعت این طرح برای دامداری است که شیر تولید شده روی دستش مانده و بازار ندارد؛ و گرنه اگر دامداری بتواند خودش شیر را بفروشد و مشتری داشته باشد دیگر نیازی به ورود دولت نیست؛ دامدارانی که بازار فروش خود را داشتند از این طرح استقبال نکردند.

وی در پاسخ به  گلایه مندی دامداران ورامینی  مبنی بر آن که” دولت بدهی ما را ۱۳۰ تومان زیر قیمت قید شده در قرارداد پرداخت کرده است” گفت: این تفاوت قیمت پرداختی به کیفیت شیر تحویل داده شده  مربوط می شود. اگر دامداری شیر را پایین تر از مختصات مطلوب مندرج در قرارداد تحویل دهد، پول آن شیر زیر قیمت توافق شده  پرداخت می شود.

عزیز اللهی در پاسخ به این ادعا که برخی از دامداری ها به علت آنکه نتوانسته اند هزینه های جاری خود را از محل فروش شیر به دولت تامین کنند ورشکسته اشده اند گفت: بعید می دانم علت تعطیلی برخی از دامداری ها ، دیرکرد در پرداخت پول شیر باشد؛ دامپروری کار مشکلی است و هزینه های تولید در این بخش بالاست و در آمد کم آن نمی تواند پاسخگوی نیازهای  دامداران باشد.