به گزارش اگری پرس به نقل از ایسنا، حجتی وزیر جهاد کشاورزی که برای پاسخ به سوال نماینده لنگرود درباره عدم اشراف به واردات و قاچاق محصولات کشاورزی و تغییر کاربری اراضی در مجلس حضور داشت طی سخنانی اظهار کرد: طراز واردات غذا در سال ۹۲ طبق آمار گمرک ۱/۸- میلیارد دلار بوده است که در سال ۹۴ به ۴/۳- میلیارد دلار رسیده است یعنی در مدت ۲ سال طراز غذا در کشور مثبت شده است.

 

وی در ادامه بیان کرد: در رابطه با برنج باید بگویم که در سال ۹۲ ، یک میلیون و نهصدو پنجاه و شش هزار تن واردات داشتیم که در سال ۹۳ به یک میلیون و دویست هزار تن رسیده است، یعنی حدود ۷۰۰ هزار تن کاهش واردات داشته ایم. همچنین در سال ۹۴ این رقم به ۷۴۴ هزار تن رسیده است.

 

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه افزایش تولید را در بخش کشاورزی شاهد بوده ایم گفت: این افزایش تولید و شاخص های رشد اقتصادی در واردات نشان دهنده سیاست های اعمال شده است. به عنوان مثال اگر برنج در سال ۹۲ و ۹۳ با تعرفه ۲۲ درصد می آمد امروز اگر وارد می‌شود با تعرفه ۴۰ درصد و برای هر کیلو ۵۰۰ تومان ما به التفاوت دارد. بنابراین مصوبات با بحث ها و پیگیری های زیاد نتیجه داده است.

حجتی در ادامه با اشاره به افزایش تولید چای در کشور که امسال به ۳۲ هزار تن رسیده است گفت: در ارتباط با قاچاق محصولات کشاورزی هم باید بگویم که ما مسئول قاچاق نیستیم منتها اگر قاچاق می خواهد انجام شود باید پیگیری شود و از طریق مجاری زیربط تلاش کرده و مکاتبه می کنیم.

وی با اشاره به اینکه مساله اساسی تر در این حوزه وجود بیماری ها و آفات است گفت: بخش عمده ای از این موضوع بخاطر قاچاق وارد کشور شده است و آسیب هایی را به کشاورز ی وارد کرده لذا حساسیت فوق العاده دارد.

وی در ارتباط با تغییر کابری اراضی نیز گفت: به عنوان مثال در مازندران و گیلان بیش از ۴۴۰۰ روستا برایشان طرح هادی روستایی تصویب شده است، بنابراین ما در این موضوعات کاره‌ای نیستیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ هزار پرونده در محاکم قضایی برای برخورد با تغییر کاربری وجود دارد گفت: گشت تغییر کاربری را راه اندازی کردیم و خوشبختانه دستگاه های قضایی و مرتبط هم همکاری خوبی داشته اند.