‌آزادسازی حریم دریا و مناطق ساحلی و برخورد قانونی با متجاوزان

همکاری متقابل در جهت آزادسازی حریم دریا و برخورد قانونی با متجاوزان به دریا و مناطق ساحلی از موضوعات تفاهم‌نامه امروز بین سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بود.

به گزارش اگری پرس به نقل از فارس؛ تفاهم‌نامه همکاری بین‌ سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور امروز با حضور محمد سعید‌نژاد و خداکرم جلالی امضا شد.

فراهم کردن تمهیدات لازم برای استقرار طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و استفاده متقابل از دانش و تجربیات کارشناسان و متخصصان دو سازمان به منظور هم‌افزایی و استفاده بهینه از منابع، از اهداف این تفاهم‌نامه است.

تبادل اطلاعات و داده‌ها در حوزه سواحل کشور، همکاری در روند تحقق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی بر حسب توافق طرفین، فراهم کردن تمهیدات لازم جهت تسهیل دسترسی به سامانه‌های مشترک و همکاری متقابل در جهت آزادسازی حریم دریا و برخورد قانونی با متجاوزان به دریا و مناطق ساحلی از موضوعات این تفاهم‌نامه است.

اجرای حدنگاری اراضی ساحلی، مستحدث و حریم آنها به اشتراک‌گذاری اطلاعات آن با سازمان بنادر، همکاری همه‌جانبه در جهت حفاظت از اراضی ساحلی و حریم دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی و همکاری با سازمان بنادر در اجرای بند ۲۲ ماده ۳ آیین‌نامه سازمان بنادر و تبصره الحاقی آن و قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر از تعهدات سازمان جنگل‌ها در این تفاهم‌نامه است.

همکاری با سازمان جنگل‌ها در اجرای ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری ماده ۷ قانون اراضی مستحدث ساحلی و تصویب‌نامه شماره ۴۱۷۲ مورخ ۱۳ مهرماه ۱۳۴۲ هیأت وزیران طبق توافق طرفین از تعهدات سازمان بنادر و دریانوردی است.

همکاری در اجرای طرح کاداستر اراضی مستحدث ساحلی و حریم آنها در حد مقدورات و همکاری در تعیین حریم دریاها و مستحدثات با استفاده از نتایج مطالعات پایه و شبیه‌سازی سواحل کشور و شبکه اندازه‌گیری مشخصه‌های دریایی طبق توافق طرفین از تعهدات سازمان بنادر و دریانوردی در این تفاهم‌نامه است.

همچنین مقرر شد کمیته هماهنگی و اجرایی در ستاد و استان‌های ساحلی تشکیل شود و در اولین نشست این کمیته راهبری، اعضا و شرح وظایف آن تعیین و مصوب شود، ضمن آنکه اعتبار این تفاهم نامه پنج سال تعیین شد.