به گزارش اگری پرس؛ علیمراد اکبری معاون امور آب و خاک در بازدید از روند طرح آبرسانی به اراضی دشت سیستان اظهار کرد: این طرح در بستر دویست هزار هکتار از اراضی دشت سیستان انجام می شود، اما به علت محدودیت منابع آب و تخصیص ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب برای این طرح، ۴۶ هزار هکتار از اراضی دشت سیستان در این طرح دیده شده که تاکنون  پیشرفت ۵۰ درصدی داشته است.

معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اشتغالزایی این طرح و طرح های جانبی در این منطقه را بیش از سه هزار نفر عنوان کرد.
وی مجموع اعتبارات امسال برای طرح های نوین آبیاری در کشور را سه هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سهم سیستان و بلوچستان از این اعتبارات امسال ۱۱۲میلیاردتومان است.
معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: برای طرح آبرسانی دشت سیستان هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که این طرح به هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر برای تکمیل شدن نیاز دارد.