به گزارش اگری پرس، حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر به  اجرای طرح آبیاری تحت فشار در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در مجموع در استان زنجان بیش از ۴۲ هزار هکتار از مزارع استان زنجان به آبیاری تحت فشار نصب شده است.

وی به طرح آبیاری تحت‌فشار در استان زنجان طی سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: طی سال گذشته بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان زنجان به سیستم آبیاری نوین مجهز شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: طی شش ماهه سالجاری بیش از هزار و ۲۰۰ هکتار از مزارع استان زنجان به آبیاری تحت فشار نصب شده است و برای  تجهیز این طرح بیش از ۸۰ میلیاردریال هزینه شده است.

جعفری اظهار کرد: در استان زنجان بخش کشاورزی سهم خوبی را در اقتصاد دارد و در سالجاری این بخش درزمینه اقتصاد مقاومتی برنامه‌های خوبی را در دستور کاری خود قرار داده و اجرا خواهد کرد.

وی از اجرای مطلوب طرح آبیاری تحت‌فشار در استان زنجان خبر داد و گفت: این طرح در استان با استقبال خوب کشاورزان همراه است.

جعفری تصریح کرد: تا شهریورماه سال ۹۶ حدود ۲۵ هزار هکتار از اراضی استان زنجان تحت آبیاری تحت‌فشار قرار می‌گیرد و اولویت مهم این سازمان است و توجه به امر مهم طرح آبیاری تحت‌فشار باعث صرفه‌جویی در آب می‌شود.