به گزارش اگری پرس؛

بعد از آنکه وزیر بهداشت گفت، شوری نان های ایرانی سه برابر حد مجاز است و باید گندم داخلی و خارجی را مخلوط کرد تا بشود جلوی نمک زدن به آردها را گرفت، وزیر جهاد کشاورزی  در حمایت گندم ایرانی برآمد.

دانلود