به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری صداوسیما ،کانون‌های گرد و غبار در اراضی اطراف دریاچه ارومیه کنترل شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی با بیان اینکه عملیات اجرایی در سه شهر و پنج نقطه از اراضی اطراف دریاچه ارومیه اجرایی می‌شود، افزود: این  شهر ها  شامل شهرهای ارومیه، سلماس و میاندوآب است.

وهاب زاده گفت: در این سه شهر به صورت همزمان شاهد کنترل کانون‌های گرد و غبار و عملیات بیولوژیکی هستیم.

او با بیان اینکه در بخش دیگری از دریاچه ارومیه به منظور کاهش میزان گرد و غبار ناشی از وضعیت دریاچه ارومیه، مالچ پاشی صورت گرفته است، افزود : کاشت  بوته های مقاوم در اراضی اطراف دریاچه ارومیه از دیگر اقدامات در این خصوص است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربیبا بیان اینکه هم‌اکنون شاهد مهار گرد و غبار در اراضی اطراف دریاچه ارومیه هستیم، گفت: عملیات بیولوژیکی نیز در ۴۷ هزار هکتار از اراضی اطراف دریاچه ارومیه اجرایی می‌شود.