به گزارش اگری پرس به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این مراسم که روز پنجشنبه ۲۰ مهر برگزار شد، مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی ضمن ارائه آمار و گزارش عملکردبانک کشاورزی در دولت تدبیر و امید، به روندروبه رشد بانک کشاورزی دربخش کشاورزی و در راستای تحقق اهداف و منویات مقام معظم رهبری اشاره و عنوان کرد: بانک کشاورزی مفتخراست که باداشتن سرمایه انسانی توانمند، مومن، مجاهد وبسیجی خود در تحقق اهداف متعالی دولت تدبیروامید موفق بوده و در اجرای احکام اقتصادمقاومتی پیشتاز وپیشگام است.

شهیدزاده درادامه افزود: بانک کشاورزی هم سو وهمراه با اهداف وزارت جهادکشاورزی سهم عمده در تولید واشتغال کشور داشته و به عنوان بازوی توانمند مالی بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال و پرکردن سبدغذایی کشور نقش بسیارمهمی را ایفا می کند.

در این مراسم همچنین شریعتی استاندار خوزستان از خدمات واقدامات ارزنده بانک کشاورزی در توسعه اقتصادی ، اشتغالزایی و شکوفایی صنعت کشاورزی استان و همراهی و تعامل مثبت مدیران این بانک قدردانی کرد.

شایان ذکر است طرح گلخانه لاسبید بهبهان با حمایت مالی بانک کشاورزی درسطح ۱۰۸هکتار اجرا می شود و عملیات اجرایی فازاول این طرح در سطح ۲۰ هکتار اجرا خواهد شد.