عباس پاپی زاده در گفت وگو با اگری پرس درباره قیمت خرید تضمینی گندم گفت:در حال حاضر هزینه تولید یک کیلو گندم برای یک کشاورز حدود ۱۴۰۰ تومان است که دولت باید به منظور تأمین معیشت زندگی گندمکاران این میزان را نیز افزایش دهد.

وی ادامه داد:  درحالی که امسال به خودکفایی محصول همچون گندم برسیم باید با برنامه ریزی کارشناسی شده شرایط تکرار خودکفایی گندم در سال جدید را مهیا کنیم. بنابراین یکی از مولفه های مهم در زمینه تکرار خودکفایی گندم تعیین نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده است.

پاپی زاده افزود: در صورتی که دولت اعتقاد دارد باید در بحث گندم به خودکفایی برسیم باید حداقل ۱۴ هزار میلیارد تومان برای میزان خرید گندم در بودجه ۹۶ اختصاص دهد تا شرایط اقتصادی امروز بهبود یابد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در واکنش به اظهارات مجری طرح گندم مبنی بر اینکه قیمت ۱۳۸۰ تومانی گندم سخاوتمندی دولت است گفت: کف خرید تضمینی گندم حداقل کیلویی ۱۴۰۰ تومان است تا بتوان در این راستا حداقل هزینه های کشاورز را برای تولید گندم پوشش داد، اما ما اعتقاد داریم برای بهبود شرایط اقتصادی گندمکاران این میزان باید بیشتر افزایش یابد.

پاپی زاده با تأکید بر اینکه تأخیر در قیمت رسمی خرید تضمینی گندم، خلاف قانون است گفت:دولت باید قیمت تمام‌شده را حساب کند که ما این قیمت را بالای ۱۳۰۰ تومان محاسبه می‌کنیم. کشاورز هم حاشیه سودی دارد تا انگیزه‌ای برای پایداری تولید به وجود بیاید. دولت با تأخیر عمل می‌کند و این خلاف قانون است.

این عضو کمیسیون کشاورزی تاکید کرد: دولت در این قضیه کشاورزان را دچار سردگمی کرده است. امیدوارم این مساله هر چه زودتر به سرانجام برسد.

پایان/