در سفرهیئت دولت به هانوی، دو کشور ایران و ویتنام در مورد نحوه همکاری در کشت فراسرزمینی به توافق رسیدند.

به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری تسنیم همزمان با سفر رئیس جمهوری به ویتنام؛ محمودحجتی وزیر جهاد کشاورزی در “هانوی” در خصوص  نحوه همکاری ایران با ویتنام در کشت فراسرزمینی و تعیین محورهای تجارت محصولات کشاورزی به توافق رسیدند.

براساس پیش نویس موافقت نامه، مقرر شد که قرنطینه گیاهی و دامی ایران و ویتنام در آینده تهیه شودبرای تجارت در بخش کشاورزی از محصولاتی مانند کشمش، پسته و میوه های دانه دار و هسته دار مانند انار و گیلاس نام برده شده است.

به گزارش تسنیم بر اساس  آیین نامه ابلاغی اردیبهشت ماه اسحاق جهانگیری در کشت فراسرزمینی، تعهد خرید محصولات و یا تولید قراردادی در شرایط رقابتی در مورد محصولات مورد نیازی که اولویت آنها توسط وزارت جهادکشاورزی اعلام شده  درچارچوب مقادیر مصوب انجام می شود.