به گزارش اگری پرس به نقل از «خبرگزاری برنا» رضا راعی مدیر کل مطالعات منابع آبی با اشاره به اینکه عمده ی آب شرب بهداشتی، کشاورزی و صنعتی کشور از ۱۶۰ سد مخزنی تامین می‌شود گفت: در آغاز سال آبی ۹۵-۹۶، ۴۹ درصد حجم مخازن سدهای کشور پر است و با توجه به پیش بینی سازمان‌های هواشناسی درباره‌ی کم بارش بودن فصل پاییز احتمال کاهش حجم ذخایر آبی کشور وجود دارد.

مدیر کل مطالعات منابع آبی خاطر نشان کرد: ورودی سدهای کشور در سال آبی گذشته ۹ میلیارد متر مکعب و خروجی آنها ۳ میلیارد متر مکعب بوده است و حجم فعلی آب پشت سدها ۳۳ میلیارد متر مکعب است که این کمبود ناشی از بارش کم نزولات آسمانی در فصل بهار و تابستان است.