به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو،  از ابتدای سال آبی ۹۶-۹۵ تا ۵ آبانماه ماه سال جاری، ‌ در مقایسه با میانگین بلند مدت، بیشترین میانگین کاهش روان آب ها در حوضه آبی قره قوم با ۵۲ درصد و کمترین کاهش مربوط به حوضه آبی مرکزی با ۲۱ درصد بوده است. بر این اساس،  از ابتدای سال آبی ۹۶-۹۵  تا ۵ آبانماه جاری، در مقایسه با میانگین بلند مدت، حجم روان آب ها و جریان های سطحی کشور، ۴۲ درصد کاهش داشته است.

بر همین اساس، حوضه های آبی دریای خزر، دریاچه ارومیه، خلیج فارس و مرزی شرق به ترتیب با ۴۹، ۴۵، ۴۴ و۴۱ درصد، رتبه های دوم تا پنجم را در کاهش حجم جریان های سطحی در مقایسه با متوسط بلند مدت، به خود اختصاص داده اند.

بنا بر این گزارش، میزان روان آب های کل کشور در سالجاری یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون متر مکعب بوده که نسبت به میانگین بلند مدت با ۲ میلیارد و ۳۲۹ میلیون متر مکعب، ۴۲ درصد کاهش داشته است. بر اساس این گزارش،  به رغم اینکه حجم جریان های سطحی سال آبی جاری در مقایسه با سال آبی گذشته ۱ درصد افزایش داشته است اما همچنان در مقایسه با متوسط بلند مدت با ۴۲ درصد کاهش روبرو است.