به گزارش اگری پرس,

عباس کشاورز در چهارمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران اظهار کرد: همانطور که در سالهای گذشته توزیع سموم آزاد شد معتقدیم اکنون نیز می‌توانیم توزیع کودها را نیز آزاد کنیم به طوریکه اکنون قیمت یک کود آزاد شده و ۲،۳ کود دیگر نیز این امکان را دارد.

وی افزود: خصوصی‌سازی البته به معنی رهاسازی نیست و ما با انجام خصوصی‌سازی بی‌نظمی را نخواهیم پذیرفت.
کشاورز تصریح کرد: یکی از آسیبهای عرضه آفت‌کشها در کشور ما کمبود تنوع آنهاست که در این ارتباط باید چاره‌اندیشی صورت گیرد زیرا این امر عواقب بعدی برای تولید محصول به همراه دارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: هر سبدی که برای عرضه سموم استفاده می‌شود باید برای هر آفت ۳ تا ۵ نوع آفت‌کش داشته باشد اما در حال حاضر تنوع آفت‌کشهای مصرفی در بخش کشاورزی پایین است.
وی تصریح کرد: در موضوع آفت‌کشهای محصولات کشاورزی باید سموم پرخطر و نامناسب از سبد مصرفی کشاورزان حذف شود که  برخی از این نوع آفت‌کشها مربوط به سالهای بسیار دور است.
کشاورز همچنین در خصوص تولید محصولات گلخانه‌ای در کشور گفت: درباره تولید محصولات کشاورزی در گلخانه نگرانیهایی وجود دارد زیرا در این خصوص برنامه‌ریزی دقیق صورت نگرفته تا بتوانیم از سیکل و روش مناسب برای مبارزه با آفات آنها بهره گیریم.