به گزارش اگری پرس؛ نائب رئیس کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان با تاكيد بر اينكه وضعیت امروز زاینده رود نتیجه دخالت دولت است، گفت: تونل کوهرنگ سه و بهشت آباد طبق مصوبات دولت به خاطر تامین آب یزد در دستور کار قرار گرفته بود که متاسفانه پیشرفتی قابل توجهی نداشته است.
طرح تونل سوم كوهرنگ براي تامين آب يزد است/وضعیت امروز زاینده رود نتیجه دخالت دولت
لطف الله ضیائی در جلسه کارگروه کمیته آب کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به اینکه تمام حوضه های آبی کشور دچار آسیب شده اند، اظهار داشت: تا سال ۶۲ در حوضه های مختلف در تعادل کامل بودیم اما پس از رویکرد توسعه کشاورزی و توسعه برداشت از آب های زیرزمینی این مشکلات آبی برای کشور به وجود آمد.
وي تفاوت ایران با مناطقی مانند مصر، سرزمین های اشغالی و کالیفرنیا را تغییرات غیرکارشناسانه دولت ها دانست و ادامه داد: در حوضه آبریز زاینده رود دولت تخصیص های جدیدی را ایجاد و منبع این تخصیص ها را انتقال های بین حوضه ای تعیین کرد حال اینکه تخصیص ها سالیان طولانی از حقآبه زیست محیطی و کشاورزان اصفهان تامین می شود اما خبری از انتقال های بین حوضه ای نیست.
نائب رئیس کمیته آب با تاکید بر اینکه استان اصفهان وابسته به انتقال های جدید بین حوضه ای نیست، اظهار داشت: تونل کوهرنگ سه و بهشت آباد طبق مصوبات دولت به خاطر تامین آب یزد در دستور کار قرار گرفته بود که متاسفانه پیشرفتی قابل توجهی نداشته است.
وي نیازخالص آبی حوضه آبریز زاینده رود را ۵۵۷۴ متر مکعب دانست و ادامه داد: این میزان کم برای کل الگوی کشت حوضه زاینده رود اصفهان کافی است اما علیرغم اینکه ما سال هاست چنین مسائلی را مطالبه می کنیم اما سیاست های دولت بر اجرای چنین مفادی منافات دارد.
ضيايي ریزگردهای سمی برخاسته از باتلاق گاوخونی که می توانند تا شعاع هزار کیلومتر حرکت کنند را یک بحران ملی خواند و افزود: کشاورزی در این منطقه نیز مانع پیشرفت بیابان و کاهش خطرات زیست محیطی بوده که البته برخی چنین مسائلی را دستاویزی برای سهم بیشتر از زاینده رود می دانند که ابدا به این گونه نیست.
نائب رئیس کمیته آب اتاق بازرگاني اصفهان تاکید کرد: استان اصفهان خواهان انتقال آب نیست و اگر از انتقال آب حمایت می کنیم به این خاطر است که حق آبه محیط زیستی تالاب که سال هاست برای مصرف هموطنانمان در استان ها و شهرهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد به آن برگشته و تبعات زیست محیطی را کاهش دهد.
منبع: ایمنا