به گزارش اگری پرس؛ یوسف داودی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در نشست روز ملی دامپزشک (۱۴ مهرماه) درباره اهمیت دامپزشکی اظهار کرد: در صورت عدم حضور و فعالیت‌ها در حوزه دامپزشکی خسارات و تلفاتی به مراتب بیشتر از جنگ جهانی جوامع را تهدید می‌کرد.

وی افزود: اصلاح نژادی در صنعت طیور کشور انجام شد که نسبت به گذشته این صنعت وضعیت بهتری را تجربه می‌کند  اما اصلاح نژاد در حوزه دام کشور توسط وزرات جهاد کشاورزی صورت نگرفته است.

عضو دامپزشک کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه بحران آب را در کشورمان لمس می‌کنیم تداوم وضعیت موجود دامداری در کشور ممکن است باعث از بین رفتن این صنعت شود و وزارت جهاد درباره اصلاح نژاد دام در این زمینه موفقیتی نداشته است.

وی تصریح کرد:‌در صنعت دام کشور باید از نژادهایی استفاده شود که کمترین میزان مصرف خوراک و علوفه را دارند و در عوض میزان بهره‌وری آنها بالا است.

داودی گفت: کنترل دامپزشکی باید زیر نظر وزارت بهداشت برود زیرا این امر در افزایش کیفیت دامپزشکی و فعالیت دانشجویان دامپزشکی موثر است.