به گزارش اگری پرس به نقل از، محمود حجتی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در سبزوار افزود: اسکان عشایر یک طرح ملی و جامع است که در شورای عالی عشایر کشور به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: در این طرح با توجه به کوچ عشایر در فصلهای ییلاق و قشلاق، وابسته به امکانات طبیعی یک سرپناه مطمئن به همراه خدمات در یکی از این دو فصل نیاز است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: طرح جامع آموزش و پرورش عشایر نیز توسط وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده و در دستور کار وزارتخانه های بهداشت و آموزش و پرورش قرار دارد.
وی افزود: هر ساله تسهیلات مناسبی جهت خرید دام و سایر نیازهای عشایر در اختیار آنها گذاشته می شود و محصول جو مورد نیاز برای دامها توسط شرکت پشتیبانی امور دام و اتحادیه عشایر در اختیار این قشر قرار می گیرد.
سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.