به گزارش اگری پرس؛

محمود حجتی شامگاه دوشنبه با هدف بازدید از کانون های تولید گرد و غبار در استان و روند عملیات نهال کاری وارد اهواز شد.

از دیگر برنامه های سفر وزیر جهاد کشاورزی به اهواز شرکت در شورای برنامه ریزی و توسعه استان در روز سه شنبه است.

وزیر جهاد کشاورزی به عنوان نماینده ویژه دولت قرار است با کارهای کوتاه ملت، میان مدت و بلند مدت، کانون های گرد و غبار خوزستان را مهار کند تا گرد و غبار با منشا داخلی به حداقل برسد.

حجتی آخرین بار هفته قبل به همراه رئیس جمهور به اهواز سفر کرده بود.