به گزارش اگری پرس، مدیر جهاد کشاورزی نیمروز روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: هدف وزیر جهاد کشاورزی از این سفر افتتاح و بهره برداری از مرحله دوم کارخانه لوله GRP است که در این شهرستان قرار دارد.
عباس کوهکن ادامه داد: هزینه ساخت این کارخانه ۲۵۰ میلیارد ریال است که از سوی سرمایه گذار بخش خصوصی تامین شده است.
وی افزود: این کارخانه سبب اشتغال ۸۵ نفر به طور مستقیم و ۱۲۰ نفر به طور غیر مستقیم شده است.
مدیرجهاد کشاورزی نیمروز تصریح کرد: ظرفیت تولید این کارخانه روزانه ۸۰۰ متر است که از لوله های تولید شده در طرح آبرسانی به ۴۶ هزار هکتار از زمین های کشاورزی منطقه سیستان از طریق لوله استفاده می شود.
کوهکن خاطرنشان کرد: بازدید از طرح پایلوت ۴۶ هزار هکتار انتقال آب با لوله به مزارع دشت سیستان که در شهرستان هامون واقع شده و برخی طرح های فعال این وزارتخانه و چاه نیمه چهارم نیز از دیگر برنامه های وزیر جهاد کشاورزی در این سفر است.
به گزارش ایرنا، مقدار کل لوله مورد نیاز برای طرح آبرسانی به ۴۶ هزار هکتار از زمین های کشاورزی سیستان از طریق لوله حدود ۵۶۰ کیلومتر است که تا پیش از این در مرحله اولیه تولید کارخانه لوله GRP یک و نیم کیلومتر در روز بوده است.
وزیر جهاد کشاورزی ظهر امروز پس از بازدید و افتتاح مورد نظر منطقه سیستان را به مقصد زاهدان ترک می کند.
منطقه سیستان متشکل از پنج شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز در شمال سیستان و بلوچستان واقع شده است.