به گزارش اگری پرس؛

درباره گرانی محصولات دامی وکشاورزی،گفت:محصولات لبنی و دامی در سفره غذایی مردم نقش بسزایی دارند بنابراین نباید اجازه داد با عدم کنترل نرخ  محصولات درجه یک شهروندان گران شود.
نماینده  مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش تعرفه در شرایط لجام گسیختگی  واردات بدیهی است تولید کننده  داخلی  را  متضرر می کند،تصریح کرد: محصولاتی که شامل کاهش تعرفه وارداتی کشاورزی می شوند نیز گران بدست مصرف کننده می رسند بنابراین کاهش تعرفه واردات  علاوه بر اینکه  به ضرر تولید کننده  تمام می شود، مصرف کننده را نیز با این اوصاف تحت فشارهای اقتصادی قرار می دهند.
نقوی حسینی  افزود:  وزارت کشاورزی  باید پاسخگو کاهش  تعرفه های  وارداتی کشاورزی  باشد زیرا  تنظیم بازار محصولات کشاورزی  به عهده  این وزارتخانه  است.
سخنگویی کمیسیون  امنیت  ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ما شاهد موج گسترده گرانی ها  بویژه در محصولات دامی و کشاورزی هستیم،  یادآورشد:  متاسفانه نرخ محصولات دامی و کشاورزی  بدون  در نظر گرفتن مولفه های کنترلی  و نظارتی رو به  افزایش است.
منبع:خانه ملت