به گزارش اگری پرس به نقل از تسنیم؛ در حالی که وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های اخیر معاونتی به نام “توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی” نداشت و بعد از اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی یا همان قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی به صورت مقام قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی اداره می‌شد؛ در آستانه پایان کار دولت و شنیده شدن زمزمه‌های “احیایی وزارت بازرگانی” در دولت بعد  محمود حجتی  “معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی” را  ایجاد کرد.

احساس خطر از دست رفتن بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی در  دولت دوازدهم و برای  “تقویت جایگاه بازرگانی در بخش کشاورزی”  حجتی این تصمیم را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری گرفته است.
در حکم محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی خطاب  علی اکبر مهرفرد  معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت آمده است:

با توجه به مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۳/ت۵۳۶۵۰ه مورخ ۲۱/۱۲/۹۵ هیئت وزیران، به موجب این حکم به عنوان «معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی» وزارت جهاد کشاورزی منصوب می شوید.

مقتضی است با هماهنگی با معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی نسبت به بازنگری و ایجاد ساختار تشکیلاتی آن معاونت طبق مصوبه دولت اقدام نمایید.