به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری تسنیم، علی محمد شاعری درگفتگوی تلفنی با برنامه خبر ۲۱ سیما درباره افزایش قیمت این محصول افزود: سالانه دو میلیون ۴۰۰ هزار تن درکشور برنج تولید می شود که این میزان مناسبی است و نیاز بخش غالب مصرف کننده ها را پاسخ می دهد اما اگر در میادین، غرفه ها به صورت مناسب توضیح شود تا حدودی مشکل افزایش قیمت رفع می شود.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد مسئول اصلی تنظیم بازار محصولات کشاورزی از جمله برنج است گفت: این وزارتخانه در تنظیم میزان واردات هم درست عملکرده و آن را کنترل کرده است اما باید در تنظیم بازار داخل کشور هم تلاش های بیشتری کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: در سال های اخیر ذائقه مردم به برنج ایرانی افزایش بیشتری پیدا کرده است زیرا کیفیتش خوب و محصولی سالم است اما همزمان باید تنظیم بازار داخل هم به گونه ای باشد که تامین آن برای مصرف کننده سخت نباشد.