رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه باغداران در برداشت محصول عجله نکنند، گفت: دلالان هجمه سنگینی را برای خرید مرکبات مازندران به بهانه یخ زدگی ایجاد کرده اند.

به گزارش اگری پرس، دلاور حیدرپور در گفت وگو با خبرنگار ایسنا خاطرنشان کرد: دلالان با بهانه یخ زدگی، مرکبات به خصوص پرتقال را با قیمت های پایینی خریداری می کنند که بسیار بی انصافی است.رسانه ها می باید به باغداران اطلاع رسانی داشته باشند که گول حرف دلالان را نخورند و در برداشت و عرضه محصول عجله نکنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه دلالان در  بازار با قیمت پایین کیلویی ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان در حال خرید پرتقال ها از باغات هستند، اظهار کرد: توده هوای سرد از کشور خارج شده و پایان هفته نیز قرار نیست که توده هوای سرد وارد استان شود بلکه بارندگی در پیش است که موجب بهبود وضعیت باغ های استان می شود. تا ۱۰ روز آینده هوای سرد نخواهیم داشت و هوا نیز رو به گرمی است و باغداران نگران نباشند.

حیدر پور با بیان اینکه ماندن روی درخت پرتقال هایی که آسیب کمتری دیده اند موجب ترمیم آن ها خواهد شد، اظهار کرد: برداشت زود هنگام موجب خسارت بیشتر خواهد شد. حدود ۹ هزار میلیارد ریال خسارت از سرمای این چند روز برآورد شده است.

وی گفت: ۲۵ درصد پرتقال، ۵۰ درصد کیوی و نارنگی باقی مانده روی درخت ها خسارت دیده اند. بیش از ۶۰۰۰ هکتار از اراضی باغی بیمه بوده اند.