به گزارش اگری پرس؛ میزان واردات روغن خام و روغن نباتی(روغن ساخته شده) از لحاظ وزنی نسبت به ۶ ماهه اول سال گذشته به ترتیب، ۷۷  و۲۰۱ درصد  و از لحاظ ارزشی ۸۲ و ۱۴۰ درصد در ۶ ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت.

میزان واردات روغن پالم اولیین به صورت  خام نیز در این مدت ۲۳ درصد از احاط وزنی و ۴۱ درصد از لحاظ ارزش دلاری افزایش یافته است.

بنابراین گزارش، براساس آمار رسمی گمرک ایران، میزان واردات دانه های روغنی از لحاظ وزنی ۱۱ درصد و از لحاظ ارزشی ۴ درصد کاهش داشته است.

میزان کنجاله دانه های روغنی نیز که مصرف خوراک دام و طیور دارد ۱۰ درصد از لحاظ وزنی و ۸ درصد از لحاظ ارزش دلاری کاهش یافته است.

انتهای پیام/