به گزارش اگری پرس؛

دکتر ناصر شاهنوشی شامگاه گذشته در افتتاحیه جشنواره علمی- فرهنگی آب و زندگی که در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، با تاکید براینکه فکر نکنیم با نابودی بخش کشاورزی به بحران آب کمک می‌کنیم، تصریح کرد: به‌طور دائم از بحران آب صحبت می‌شود، اما جامعه شهری این بحران را حس نمی‌کنند، زیرا آب از بخش کشاورزی گرفته شده و به آب شهری می‌رسد. ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب از سایر حوزه‌ها به تهران و توسعه شهری می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه تجارت کشاورزی از ۱۲ درصد به ۹/۸ درصد کاهش‌یافته است، گفت: نمی‌توان گفت برای بحران آب هندوانه کشت نکنیم، درواقع باید مستند صحبت كنيم؛ هندوانه باید کشت شود، اما بهره‌وری را افزایش دهیم.
رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی اضافه کرد: اکنون عملکرد در هر هکتار ۳۰ الی ۳۵ تن است که باید به ۸۰ تن رسانده و منابع پایه در کشاورزی مانند آب را حفظ و کارایی آن را افزایش دهیم.
شاهنوشی با اشاره به اینکه آب و زندگی شعار ارزشمندی است که باید به آن توجه کنیم، اظهار کرد ۷۳ درصد آب کشور در بخش کشاورزی استفاده می‌شود. در طی ۱۰ سال گذشته بیشترین بهره‌وری را از آب در بخش کشاورزی داشته‌ایم، بنابراین باید به دنبال افزایش کارایی باشیم.
وی تاکید کرد: ارزش‌افزوده‌ی بخش صنعت در ۸۵ درصد از کشورهای جهان، از بخش کشاورزی بیشتر است و ارزش‌افزوده‌ی بخش خدمات از صنعت بیشتر است به‌جز کشورهای عقب‌مانده؛ بنابراین نمی‌تواند این موضوع ملاک تخصیص آب باشد.
رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه ما باید در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری کنیم، بیان کرد: ایران دارای رتبه ۱۲۳ جهان برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است.
شاهنوشی خاطرنشان کرد: در ۲۰ سال گذشته، ۳۰ کشور به کشورهای تولیدکننده گندم اضافه شده‌ است.
وی افزود: در شرق کشور کشاورزی تخریب شده و بحران آب هم تشدید شده است. طبق آمار رسمی مرکز آمار بین ۱۵ تا ۲۰ درصد سطح زیر کشت کشور کاهش یافته است. در آذربایجان و خراسان ۲۰ درصد کشت کاهش یافته است؛ همچنین چناران ۱۸ هزار هکتار سطح زیر کشت داشته است و اکنون به ۱۱ هزار هکتار رسیده است.
رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: امیدواریم این نشست با تحلیل‌های صحیح دستاوردهای ارزشمندی داشته باشد و پیام خوبی به مدیران جامعه برسانیم.
منبع:ایسنا