به گزارش اگری پرس، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و یک شرکت از کشور کره جنوبی ۱۳ آذر ماه سند همکاری برای راه اندازی خط تولید واکسن های جدید طیور در ایران امضا می کنند.
معاون امور بین الملل و توسعه تجارت موسسه رازی در جمع خبرنگاران گفت: این سند همکاری بین این موسسه و شرکت کبنپ ‘KBNP ‘ کره جنوبی و شرکت اکسیر واکسن سینا (بخش خصوصی) وابسته به سرم سازی رازی به امضا می رسد.
بهمن عابدی کیاسری افزود: قرار است در مراسم امضای این تفاهم نامه دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی و دکتر مهدی خلج رییس سازمان دامپزشکی کشور سخنرانی کنند.
وی ادامه داد: همچنین دکتر حمید کهرام رییس موسسه سرم سازی رازی و دکتر کیم رییس شرکتKBNP کره جنوبی سند همکاری راه اندازی خط تولید واکسن های جدید طیور را امضا می کنند.
معاون امور بین الملل و توسعه تجارت موسسه رازی گفت: با امضای این سند قرار است واکسن های جدید طیور از طریق انتقال فناوری از شرکت KBNP کره جنوبی، در موسسه رازی در سطح نیمه صنعتی تولید شود .
وی ادامه داد: به منظور تولید صنعتی این واکسن ها و تامین نیاز کشور، بخش خصوصی با سرمایه گذاری خود نسبت به راه اندازی خط تولید واکسن طیور اقدام نموده و با همکاری مشترک موسسه رازی و شرکت KBNP نسبت به تامین فناوری و توسعه محصول در بخش خصوصی اقدام می شود.