به گزارش اگری پرس به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، نشست مشترک رئیس سازمان دامپزشکی کشور ورئیس سازمان بسیج سازندگی در محل سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد.

هدف از این نشست هماهنگی لازم ادارات کل دامپزشکی استان و بسیج سازندگی استان جهت اجرای صحیح و همزمان طرح واکسیناسیون طیور روستایی علیه نیوکاسل بود که به صورت ویدئو کنفرانسی در این نشست حضور داشتند.

در این نشست،  خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه در عرصه طیور باید ۴۵ بیماری کنترل شود و  بیماری نیوکاسل در تجارت بین الملل نقش بارزی دارد، اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح ایمن کردن طیور روستایی است که ضمن کاهش تلفات در طیور روستایی از انتقال بیماری به گله های صنعتی جلوگیری بعمل آید، همچنین از این طریق به اقتصاد خانوارهای روستایی کمک می شود.