به گزارش اگری پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیر جهاد کشاورزی با وزیر کشاورزی فرانسه در پاریس دیدار و درباره راه های افزایش همکاریهای ایران و فرانسه در زمینه کشاورزی و دامپروری، گفت و گو کردند.

در این دیدار که برخی معاونان دو طرف نیز حضور داشتند، محمود حجتی و استفان تراور، درباره راه های افزایش همکاری های ایران و فرانسه در زمینه کشاورزی و دامپروری گفت و گو کردند.

تبادل فناوری های جدید در حوزه کشاورزی، انجام تحقیقات به ویژه در بخش های گیاهان دارویی و اصلاح بذر و نباتات و سرمایه گذاری فرانسه در بخش های مختلف کشاورزی و دامپروری ایران به ویژه آبزی پروری و صنایع تبدیلی و لبنی، از دیگر محورهای گفت و گوی وزرای کشاورزی ایران و فرانسه بود.