به گزارش اگری پرس ،

محور های همایش

همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

محورهای همایش :

 • افق های نوین در علوم شيلات و آبزيان :
 • صيد و بهره برداري- تكثیر وپرورش آبزيان
 • بهداشت و بيماريهاي آبزيان
 • افق های نوین در علوم دام و دامپزشكي :
 • تغذيه دام و طيور- بهداشت ، ايمني و بيماريهاي دام و طيور
 • فيزيولوژي، ژنتيك و اصلاح نژاد دام وطيور
 • افق های نوین در توليدات گياهي :
 • گياهشناسي و گياهان دارويي
 • علوم زراعت و اصلاح نباتات
 • مديريت باغ ، پارك و تكثير و پرورش نهال و بذر
 • افق های نوین در مديريت ، ترويج و اقتصاد كشاورزي :
 • تحقيقات ، آموزش ، اقتصاد و ترويج كشاورزي
 • بهره وري و موانع اشتغال در بخش كشاورزي
 • صنايع غذايي و محصولات لبني و گلخانه اي
 • افق های نوین در حوزه علوم منابع طبیعی :
 • افق های نوین در علوم جنگل و مرتع :
 • علل و عوامل تخريب جنگل ها و مراتع
 • سياست گذاري و مديريت منابع جنگلي
 • افق های نوین در علوم آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك :
 • آبياري و زهكشي
 • آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك
 • افق های نوین در علوم بيابان و بيابان زدايي :
 • بيابانزايي ، فرسايش بادي و ريز گردها
 • ارزيابي ، پايش ، مديريت و كنترل مناطق بياباني
 • افق های نوین در حوزه علوم محیط زیست :
 • افق های نوین در حوزه محیط زیست انسانی:
 • آلودگی ها(آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
 • مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
 • اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
 • گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
 • مدیریت پسماند و بازیافت
 • مهندسی آب و فاضلاب
 • افق های نوین در حوزه محیط زیست طبیعی:
 • مدیریت و حفاظت از پستاندارن و آبزیان دریایی
 • تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاهها و مناطق حفاظت شده
 • جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)
 • مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)