به گزارش اگری پرس به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:فروش خاک کشاورزی جنوب کشور که اتفافاً از بحران بی‌آبی و خشکسالی هم رنج می‌برد و ارسال آن برای شیوخ ثروتمند و خوشگذرانی که با استفاده از خاک این مردم محروم، برای خود در حیاط و پشت بام برج هایشان، باغچه‌های زیبا و باغ‌های میوه درست کنند و یا به مصارف دیگر برسانند، خیانتی نابخشودنی است که برای رسیدگی به آن دولت و مقام‌های ذیربط با همت تمام باید وارد عمل شوند.

 از بوشهر تا هرمزگان، منطقه عمل این گروه‌های قاچاق می‌باشد، شاید خیلی‌ها از صادرات سنگ و خاک‌های طبیعی و کوهستانی به کشورهای عربی با خبر باشند و افرادی خاص بدور از جنجال‌های سیاسی و با استفاده از اسکله‌های شخصی خود در مناطق آزاد تجاری، سال هاست به این تجارت اشتغال دارند و میلیاردها سود برده‌اند و می‌برند. اما قاچاق و فروش خاک دستی کشاورزی که با گذشت سال‌ها وقت به دست می‌آید، آن هم توسط مقامات مسئول و یا حداقل با اطلاع آنها، نشان از یک ناهنجاری بسیار بزرگ‌تر دارد. از کجا معلوم که در این ۸ هزار کیلومتر نوار مرز کشور موارد مشابه دیگر نباشد؟