به گزارش اگری پرس ، معاون وزیر اسبق کشاورزی در بیان عملکرد دولت یازدهم درباره اقتصاد مقاومتی به «نسیم آنلاین» گفت: نمره‌ای که بنده از لحاظ اجرای اقتصاد مقاومتی به دولت یازدهم می‌دهم ۵ از ۲۰ است که البته فکر می‌کنم  بسیار هم دست بالا گرفته‌ام.

پیمان فلسفی ادامه داد: اگر ما عملکرد پنج وزارتخانه اقتصادی دولت را به عنوان شاخص اقتصاد مقاومتی در نظر بگیریم و به هر وزارتخانه ۴ نمره اختصاص دهیم به گفته رئیس‌جمهور محترم بخش کشاورزی در زمینه نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۴ به داد دولت رسیده است.

وی افزود: معنای این سخن آن است که عملکرد سایر بخش‌های اقتصادی به جز بخش کشاورزی تقریبا هیچ بوده و می‌توان فرض کرد که وزارت جهاد کشاورزی بالاترین نمره از ۱۰۰ نمره را به خود اختصاص داده و تمام چهار نمره از ۲۰ را گرفته است و خوشبینانه ۱ نمره هم به سایر بخش‌های اقتصادی تعلق می گیرد. این در حالی است که  نشانه شاخصی از وجود سه مولفه اصلی اقتصاد مقاومتی یعنی دانش بنیان بودن، عدالت محوری و مشارکت فراگیر مردم در قالب تشکل‌های صنفی و تولیدی نیز در بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی کشور دیده نمی شود.